3 NOĆENJA/ 6 DANA AUTOBUSOM  10.05.-15.05.2023.

 Bratislava je smeštena na obalama moćnog Dunava, sa svojom istočnom stranom na kojoj se nalazi istorijsko gradsko jezgro sa prelepim građevinama, dok je na zapadnoj strani noviji deo grada poznat kao Petržalka. Velelepne katedrale, romantična kaldrmisana šetališta, moderni kafići ili neobični muzeji u Bratislavi, na trenutak će učiniti da se osećate kao da ste u Beču. Ova šarmantna metropola je pravo mesto za novogodišnje putovanje gde ćemo uživati sa svim čulima

Program

 1. dan . KOVIN
Polazak u 21.00h iz Kovina ispred opštine   .Noćna  vožnja kroz Vojvodinu prema Mađarskoj.i Slovačkoj.sa kraćim odmorima
 1. dan . BRATISLAVA
Dolazak u Bratislavu  u jutarnjim časovima.Panoramski razgled grada , brdo Slavin, Glavni Trg, Pozoriste, Katedrala Sv. Martina, Mihaljska Kula, Palata Grasalkovič…….  Slobodno vreme.Smeštaj u hotel. oko 15h . Slobodno vreme. .  Noćenje
 1. dan . BRATISLAVA-BEČ/fakultativno/ -BRATISLAVA  
Doručak .Fakultativni izlet za Beč koji je udaljen od Bratislave oko 70km. Panoramski obilazak grada . Slobodno vreme. . Povratak u Bratislavu u kasnim  popodnevnim časovima . Slobodno vreme. Noćenje.
 1. dan BRATISLAVA  Doručak. Fakultativni odlazak  do  najlepšeg dvorca  u Slovačkoj – Crveni Kamen. Dvorac Crveni Kamen je jedan od nabolje očuvanih dvoraca j. Iako je porodica Fugger izgradila masivnu tvrđavu u prvoj polovini 16. veka na mestu prvobitnog kraljevskog zamka iz 13. veka, ipak je najznačajniju ulogu u istoriji dvorca odigrala austro-ugarska porodica Palfi, koja ga je postepeno preuredila u veličanstvenu rezidenciju sa bogatom, ukrasnom štukaturom i freskama u unutrašnjosti. Zbog svog jedinstvenog šarma, dvorac je postao mesto snimanja raznih filmova i bajki… Obilazak dvorca i nakon toga slobodno vreme .S.Nakon obilaska dvorca povratak u Bratislavu .Fakultativni odlazak u AuPark -šopng mol.  Povratak u hotel  slobodno vreme .  Noćenje
05.dan –. BRATISLAVA -BUDIMPEŠTA  Doručak. Napuštanje hotela I polazak ka Budimpešti. Panoramski razgled grada: Trg heroja, Andraši bulevar, Opera, Sečenji most-lančani most , Ribarski bastion …….    Slobodno vreme u centru grada . Fakultativno krstarenje Dunavom. U večernjim časovima polazak za Kovin 06. Dan– KOVIN  Dolazak u ranim jutarnjim časovima .

Cena aranžmana –  189 eur

Aranžman se plaća u dinarskoj protivvrednosti po Srednjem kursu Narodne banke Srbije

   
white and brown concrete building near river during daytime
 • Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije… Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnost
 • Za 1/1 sobu – 80 eur (jednokrevetnu sobu)

*   30% prilikom rezervacije, a ostatak od 70% najkasnije 15 dana pre putovanja,ili čekovima gradjana na tri mesečne rate, deponovani čekovi .

 • U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 15:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09:00 časova. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš/WC. Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi.
 • Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata
 • Uglavnom je zastupljena internacionalna kuhinja
 • U pojedinim smeštajnim objektima treći i četvrti ležaj mogu biti pomoćni. Dimenzija i izgled pomoćnog ležaja zavise od mogućnosti smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje..
 • Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta
 • Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj…)
 • Proveriti 3 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska
 • Kod autobuskih aranžmana predviđene su pauze radi usputnog odmora na oko 3 do 4 sata vožnje. Zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta
 • Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…)
 • Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije
 • Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak…)
 • Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja
 • Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Preporuka je da se raspitate o aranžmanu minimum 4 – 8 nedelja unapred
 • Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja
 • Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi
 • Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave
 • Preporuka je, da se putnici sa novim crvenim pasošima, informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju …) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbijieuropa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije
 • NAPOMENA -ZA ZEMLJE EVROPSKE UNIJE -PASOŠ MORA IMATI VAŽNOST MINIMUM JOS TRI MESECA PO ZAVRŠETKU PUTOVANJA

Smeštaj je u Bratislavi (Slovačka) u hotelima sa 3* -Lokacija –širi centar grada

HOTEL “ NIVY “ *** ili sličan
Hotel Nivy nalazi se u Bratislavi -širi centar grada u blizini Štrkovec jezera, na 5 minuta peške od tramvajske i autobuske stanice od koje je potrebno 15 minuta do centra grada.
Poseduje Spa & Wellness centar (masaža, topli i hladni bazeni, aromatične i infra-crvene saune, turski hamam i đakuzi) i fitnes centar sa kardio spravama. Hotel ima 250 soba, parking, lift, restoran, bar, sef.
Sve sobe poseduju kupatilo, balkon, TV (SAT), besplatan WiFi, radio i frižider.Doručak kontinentalni švedski sto.
******WI-FI (Agencija ne može garantovati brzinu interneta i nije odgovorna u slučaju slabog signala ili nestanka interneta usled tehničkih problema
*Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata.
Napomena: ne čeka se na granici obrada papira za tax-free.
PROGRAM JE RAĐEN NA BAZI MINIMUM PRIJAVLJENIH 40 PUTNIKA.U SLUČAJU NEDOVOLJNOG BROJA PUTNIKA ROK ZA OTKAZ PUTOVANJA JE 5 DANA PRE POČETKA PUTOVANJA.
Agencija zadržava pravo korekcije cena u slučaju promena na deviznom tržištu.
Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.