09.03..-13.03.2023.  5 DANA AUTOBUSOM

1.DAN : BEOGRADPOŽAREVAC  Polazak autobusa Iz Beograda kod hale sportova Novi Beograd u 15h iz  Požarevca   u  16.30h .Noćna vožnja preko Bugarske sa kraćim usputnim zadržavanjima.

2.DAN : ISTANBUL.   Dolazak u Istanbul u prepodnevnim  časovima. Panoramsko razgledanje grada: Zlatni  rog, Galata most, centar grada Taksim.Smeštaj u hotel. Fakultativni obilazak centra grada,šetnja do Kapali čaršije, obilazak Sulejmanije –dzamije , prodavnice koze, ……  Slobodno vreme  za individualne aktivnosti. Noćenje.

3.DANISTANBUL.

 Doručak. Fakultativni izlet  na krsterenje Bosforom . Fakultativni odlazak  na Azijsku stranu. Obilazak najveće džamije Čamlidža,odlazak do Uskudara , pogled na Devojačku kulu na Bosforu.Slobodno vreme u Kadikoy na Azijskoj  strani. .Slobodno vreme za setnju . Povratak na Evropski deo grada u centar grada. Fakultativni odlazak na Tursko veče . Povratak u hotel.Noćenje.

4.DAN:ISTANBUL

Doručak.Polazak na fakulatativni obilazak sa lokalnim vodičemTrga Sultan Ahmed, nekadašnjeg Antičkog hipodroma, obilazak Plave džamije, Aja Sofije I prvog dvorišta Topkapi dvorca...Slobodno vreme za shoping  iindividualne aktivnosti. U popodnevnim časovima polazak za Srbiju. Noćna vožnja preko Bugarske                                       5 DAN –POŽAREVAC-BEOGRAD  Dolazak   u jutranjim satima.

 

CENA ARANŽMANA…109 EUR

woman in orange hoodie standing on bridge during daytime
Photo by Mert Kahveci

 

ARANŽMAN OBUHVATA:

 •   Autobuski prevoz na navedenoj relaciji  ( audio, video opremljenosti, klima)
 • smeštaj u Istanbulu u hotelu   u 1/2 ili 1/3 sobama , na bazi 2 noćenja sa doručkom /švedski sto
 • obilaske prema program putovanja,
 • usluge stručnog vodiča  za vreme trajanja aranžmana,
 • troškove organizacije putovanja

ARANŽMAN NE OBUHVATA:

 • fakultativne izlete I ulaznice,
 • međunarodno zdravstveno osiguranje  800din po osobi do 70 god.
 • individualni troškovi

CENA FAKULTATIVNIH IZLETA:

 • Obilazak Aja Sofije, PlaveDzamijei Top Kapi palate /prvo dvorište  – 25eur, (min 20 osoba), Nisu uračunate ullaznice za ostala dva dvorišta Topkapi palate.
 • Krstarenje Bosforom  – 20 eur
 • izlet na Azijsku stranu – 20 eur
 • setnja centrom grada –obilazak Sulejmanije džamije, prodavnice koze -Morava , Kapali čarsije—10 eur

PAKET SVIH IZLETA – 70 EUR           

U CENU PAKETA NIJE URACUNATA  VEČERA SA PIĆEM /TURSKA PLESAČICA / ŽIVA MUZIKA  -TURSKO VEČE – CENA 25 EUR

USLOVI PLAĆANJA:

Plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS  ,na dan uplate. 30% PRILIKOM REZERVACIJE , OSTATAK DO 7 DANA PRE POCETKA USLUGA ILI NA TRI RATE – DVE RATE PRE POLASKA NA PUT, TREĆA RATA ZA MESEC DANA PO ZAVRŠETKU PUTOVANJA -ČEKOVIMA GRADJANA ILI  NA ADMINISTRATIVNU ZABRANU.                                                                                                                              

 POPUSTI :

Dete do 2 -12 godina u sobi sa dve punoplatežne osobe ostvaruje popust od 20%  ,imas voje mesto u autobusu

DOPLATE: * Doplata za 1/1 sobu je  50 €                                                                                                               

NAPOMENA U VEZI SMEŠTAJA-Tacno ime hotela znače se sedam dana pre polaska na put. Hoteli sa kojima radimo : Kuran , Sureya , Dinar .  Hoteli se nalaze u centru starog dela grada Istanbula-LALELI-AKSARAY .   U hotelima  jedostupan WI-FI, Sobe su 1/2i1/3 .Svaka soba poseduje klimu I zasebno kupatilo, TV U svom sastavu poseduje restoran nacionalne kuhinje I kafe bar.*  U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 14:00 časova  (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 12:00 časova, po lokalnomvremenu.* . U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 14:00 časova  (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 12:00 časova, po lokalnom vremenu.

NAPOMENA:*MEĐUNARODNO PUTNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE preporučuje se, jer carinski organi s vremena na vreme proveravaju posedovanje polise putnog osiguranja. Agencija ne snosi odgovornost ukoliko putniku zbog ne posedovanja polise bude uskraćen ulazak u zemlju .

*ZA OVO PUTOVANJE JE OBAVEZNO POSEDOVANJE CRVENOG BIOMETRIJSKOG PASOŠA.                                                                                              

-ROK VAŽENJA PASOŠA MINIMUM JOS 6 MESECI PO ZAVRŠETKU PUTOVANJA             

Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava.

*Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.

*Maloletni putnici prilikom putovanja, ako nisu u pratnj iroditelja, moraju imati overenu saglasnost roditelja.

*Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa izavise od broja prijavljenih putnika.

*Termini fakultativnih izleta su promenljiv ii zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika iobjektivnih okolnosti.

*Sadržaj panoramskog razgledanja I obilazaka lokaliteta, predviđenih programom, podložan je promeni ukoliko je to uslovljeno opravdanim razlozima (radovima na saobraćajnicama, lokalitetima, promenom radnog vremena na lokalitetima za vreme praznika, štrajkovima, saobraćajnim kolapsom i slično).

* U okviru panoramskog razgledanja gradova navedenih u programima putovanja Petrović worldwide -a nisu predviđene posete ni obilasci enterijera javnih gradjevina, institucija I spomenika kulture, osim kada je to posebno naznačeno.

*Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi odobjektivnih okolnosti (npr. Dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, vremena dolaska I daljeg rasporeda u aranžmanu).

* Napominjemo da je putovanje grupno, i tome je sve podređeno.Prema tome potrebno je jasno sagledavanje situacije da su u vozilu, muzika i filmovi koji se puštaju, neutralni po svom sadržaju, temperatura u vozilu ne može se individualno za svako sedište podešavati, i imajte u vidu da ono što je za nekoga toplo, za drugog je hladnoi sl. Dakle, za grupno putovanje potrebno je puno razumevanje među putnicima i osećaj kolektivizma.

*Raspored mesta u autobusu pravi organizator prema redosledu prijavljivanja.

*Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu istvarima u toku trajanja aranžmana. Ostavljanje vrednih stvari u autobusu i u hotelskim sobama nije preporučljivo, jer ni prevoznik niti hotel ne odgovaraju za iste! U slučaju obijanjaautobusa, putnik može zatražiti nadoknadu štete samo za svoje osigurane stvari kod ovlašćenih osiguravajućih kuća. Organizator putovanja ne može odgovarati, niti se organizatoru putovanja pišu prigovori, u slučaju ovih nepredviđenih okolnosti.

******WI-FI (Agencija ne može garantovati brzinu internet I nije odgovorna u slučaju slabog signala ili nestank ainterneta usled tehničkih problema

PROGRAM JE RAĐEN NA BAZI MINIMUM PRIJAVLJENIH 50 PUTNIKA.U SLUČAJU NEDOVOLJNOG BROJA PUTNIKA ROK ZA OTKAZ PUTOVANJA JE 5 DANA PRE POČETKA PUTOVANJA.

Agencija zadržava pravo korekcije cena u slučaju promena na deviznom tržištu.

Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja

Organizator putovanja   PETROVIĆ WORLDWIDE , Licenca OTP 160/2021 Kategorija A